De Willem de Zwijgerkazerne kent een lange historie. U komt te wonen in een karakteristiek pand met alle comfort van vandaag en morgen!

De bouw van de kazerne

De bouw van de kazerne

1937
In 1937 werd opdracht gegeven aan kapitein der genie A.G.M. Boost om een standaardkazerne te ontwikkelen voor de infanterie in twee varianten. Die kazernes moesten in zeer korte tijd ontworpen en gerealiseerd worden. Voor 1 januari 1938 moesten alle tekeningen gereed zijn.

1938
Op 28 juli wordt de eerste steen gelegd van de Willem de Zwijgerkazerne door ‘de edelachtbare heer A. Bakker’ burgemeester van Oldebroek.
 

Bezetting door de Duitsers

Bezetting door de Duitsers

De kazerne is dankbaar gebruikt door de Duitse bezetter tijdens de oorlog, om in 1945 weer beschikbaar te komen voor de Landmacht. Diverse onderdelen maken gebruik van de gebouwen.

Terug in handen van de landmacht

Terug in handen van de landmacht

Gedurende korte tijd tot februari 1946 was er de Artillerieschool gevestigd en tevens, tot hun vertrek naar Nederlands-Indië in september van dat jaar, het 3-6 Regiment Veld Artillerie.
In juli 1949 werd er het Vrijwilligers Opleidings Centrum (VOC) gevestigd. De bedoeling was via een proefperiode en training, voormalige oorlogsvrijwilligers en ex-Knillers (militairen van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger) klaar te stomen voor het vak van onderofficier. Ondanks de harde selectie waren de resultaten slecht, ondermeer ook door slecht op zijn taak berekend opleidingskader. De VOC werd beëindigd, de opleiding herzien en in de vorm van de Onder Officiers School (OOS) per 1 september 1951 voortgezet.
Begin 1952 toen de omvang van het leger sterk toenam als gevolg van de Koude Oorlog, moesten er zoveel onderofficieren opgeleid worden dat de Willem de Zwijgerkazerne daarvoor te klein was. 

Verschillende doeleinden

Verschillende doeleinden

Eind jaren '50, begin jaren '60 werd de Willem de Zwijger gebruikt door 11 Geniebataljon en tevens als opvangcentrum voor evacués uit de voormalige koloniën in Azië. Gedurende de rest van de jaren ’60 tot en met begin jaren ‘80 was hij in gebruik bij de 15e Afdeling Lichte Luchtdoelartillerie. Vanaf 1984 was de kazerne de thuisbasis van 101 Bat KMar, dat in 1996 zou vertrekken. Hierna werd de kazerne nog enige tijd gebruikt door 11 Pantsergenie Bataljon.

Doek valt voor kazerne

Doek valt voor kazerne

In 1998 viel het doek voor de kazerne en werd afgestoten. Dit resulteerde in de opsplitsing van het terrein in twee delen. Het zuidelijke deel met de magazijnen, garages en parkeerplaatsen werd bouwterrein voor een wijk met eengezinswoningen. De structuur hiervan met twee 'poortwoningen' met achtergelegen open ruimte waar omheen overige woningen staan, doet denken aan een kazerneplattegrond. De hoge bomen uit de kazernetijd die zijn blijven staan zijn beschermd, op illegaal kappen staan hoge boetes.

 

Glen Mills & De Sprint

Glen Mills & De Sprint

Het oudste deel van de kazerne werd verhuurd door de nieuwe eigenaar wooncorporatie DeltaWonen aan De Hoenderloogroep, die er de Glen Mills School vestigde. Hier werd geprobeerd, volgens sommigen met te harde hand, jongeren te corrigeren. 
​De naam Glen Mills School verviel in 2009 en de instelling ging verder onder de naam De Sprint.

Leegstand van de kazerne

Leegstand van de kazerne

Na een jaar sloot ook de Sprint haar deuren en kwam de kazerne leeg te staan. Een deel van het poortgebouw wordt gebruikt als restaurant door snack salon Het Middelpunt.

2012
Het idee van een MOE-landers hotel zorgt voor grote onrust bij de buurt

2013 mei
Een plan van adviesbureau Cittanova voor een woon-zorgcomplex, inclusief wellness-ruimte, dorpsboerderij, belevingstuin, zonneterrassen blijkt financieel niet haalbaar.

2013 december
Grote groep deskundigen bedenkt diverse scenario’s in een NRP (Nationaal Renovatie Platform) Challenge echter zonder resultaat.

Aangekocht voor een nieuwe bestemming

Aangekocht voor een nieuwe bestemming

Nadat DeltaWonen haar woningen in de Veluwse kernen Oldebroek, 't Loo en Oosterwolde heeft overgedaan aan Omnia Wonen, gaat ook de kazerne in de verkoop.

november
Na uitgebreid onderzoek naar de mogelijkheden en gesprekken met diverse partijen doen de heren van der Vecht, Remkes en Frens een bod dat op 17 november wordt geaccepteerd.

december
Er volgen tientallen gesprekken met partijen waarbij een groot aantal eerder gemaakte plannen, ideeën en voorstellen worden gepresenteerd. Het idee van Willem de Zwijger Vastgoed B.V. wordt verder uitgewerkt. 

Vergunning

Vergunning

Eind 2015 wordt de vergunning verstrekt voor de realisatie van 90 appartementen, een sportschool, een restaurant en een beheerderswoning. 

Start bouw

Start bouw

In 2016 wordt gestart met de renovatie, verbouwing en verhuur.

Oplevering fase 1

Oplevering fase 1

De allereerste fase voor verhuur van de Parc de Zwijger appartementen gaat van start.

Start bouw fase 2

Start bouw fase 2

De renovatie en verbouwing van de tweede fase gaat van start.

Plaatsing eigen straatnaam bordje

Plaatsing eigen straatnaam bordje

Parc de Zwijger heeft vanaf nu zijn officiele eigen straatnaam bord!